V elispe spí lev

Muzeum umění a designu Benešov 26. únor 2018 – 30. březen 2018

Hlavním tématem této výstavy Petry Haplové je pohyb. Nejedná se pouze o fyzický pohyb, ale i pohyb jako prostředek vedoucí k překročení společenských hranic a jako možnost přesažení sebe sama. Motiv věčného pohybu jako definice života se odráží i v názvu výstavy, který je palindromem – větu můžeme číst z libovolného směru a vždy bude znít stejně. Základní úvahou, ze které téma pohybu vychází, je neustálé upřednostňování společnosti na úkor jednotlivce. V rámci strachu ze zániku vlastní existence potlačuje jedinec sám sebe. To může často vést až k úzkosti, která člověka zcela ochromí. A právě pohyb se pro autorku stává nejen symbolem, ale reálnou možností, jak prolomit tyto hranice, kterými nás společnost obklopuje a beze strachu se svobodně nadechnout. Nejedná se přitom o prvoplánovou sebedestrukci, ale o uvědomění si vlastní autonomie. Nutnost sobeckého prospěchu zde jde ruku v ruce se sebereflexí a tolerancí. Překonáváním morálních i společenských hranic při zachování vlastních hodnot naráží Petra Haplová také na téma erotiky a tělesnosti. Právě v této oblasti se nachází obecně sdílená zkušenost vykročení mimo sdílené normy k vyššímu přesahu. Nahota v lidech vyvolává jak pocit svobody a naprostého odhalení, tak pocit studu z uvědomění si porušení pravidel společnosti.

kurátor: Barbora Ficková, Lukáš Císař